عوارض بوتاکس

توکسین بوتولینیوم در صورت مصرف خوراکی یک سم بالقوه کشنده می باشد، این سم یه حرارت حساس می باشد و به همین دلیل است که قوطی های کنسرو قبل از مصرف باید به اندازه کافی جوشیده شوند. اما در مصارف درمانی از مقدار بسیار ناچیز و کنترل شده این سم استفاده می شود. همچنین تزریقات موضعی انجام می شوند تا عوارض سیستمیک ایجاد نشود اما بهرحال تزریق بوتاکس حسب موضع تزریق می تواند عوارضی ایجاد کند مانند افتادگی پلک، دوبینی، افتادگی ابرو(تزریق بوتاکس زیبایی و میگرن و برخی دیستونی ها) یا کج شدن دهان(بوتاکس دیستونی)، یا مشکلات بلع(بوتاکس نواحی گردن). این عوارض معمولا در عرض یکی دو ماه ازبین می روند.

 

همچنین برخی عوارض ناشی از خود تزریق میتواند رخ دهد مانند کبودی.

 

مطالب مرتبط:

 

آشنایی با بوتاکس 

 

بوتاکس میگرن 

 

بوتاکسهای تخصصی  

 

دکتر فرهاد عمادی 

 

نظراتــــــ