سرگیجه

سرگیجه دلایل مختلفی دارد. گاه دلیل سرگیجه می تواند بروز یک اتفاق مهم مثل سکته مغزی باشد، گاهی در اثر میگرن رخ می دهد و گاهی در اثر مشکلات گوش داخلی.

در فیلم زیر درمان خانگی سرگیجه خوش خیم محیطی را که ناشی از جابجایی سنگریزه های گوش داخلی می باشد شرح داده ام

 

 

نظراتــــــ