دانش مغز


آناتومی مغز

آشنایی با ساختار و عملکرد قسمتهای مختلف مغز

خواب

آشنایی با خواب و بیماریهای آن

حافظه

آشنایی با انواع حافظه و راههای تقویت آن

دانستنیهای جالب

دانستنیهای جالب

درک مفاهیم پیچیده تر کلامی

درک مفاهیم پیچیده تر کلامی به عهده نیمکره راست مغز است.
google90243c6cbe7c521b.html