doctor emadi-Dr emadi-Dr.emadi-Instagram-آدرس اینستاگرام دکتر عمادی

چگونه به خواب می رویم

چند واژه در مورد خواب بلدید؟ رویا، کابوس، بی خوابی، خواب آلودگی...


شاید مجموع واژگان ما برای خواب به ۲۰ عدد هم نرسد حال آنکه یک سوم عمر خود را در خواب به سر می بریم.


برایش واژه کم داریم چون کم می شناسیمش. در طول تاریخ تمام  گفتمان ما در مورد خواب حداکثر پیرامون افسانه های تعبیر خواب چرخیده است.


هر چقدر که علم پیشرفت می کند به اهمیت جنس خواب( و نه الزاما مقدار خواب) بر کیفیت زندگی خود پی می بریم. پس به توصیه من گوش دهید و چند واژه و اصطلاح علمی را در مورد خواب یاد بگیرید. من دارم در مورد یک سوم کل زندگی شما حرف می زنم پس احتمالا ارزش یاد گرفتن این چند واژه که به شما در درک خوابتان کمک می کند از بخاطر سپردن نام چند هنرپیشه یا فوتبالیست خارجی بیشتر باشد!


خواب خوب

متاسفانه دانش عمومی در باره خواب بسیار پایین است.

 

ایراد در کمیت یا کیفیت خواب می تواند منشا بسیاری از مشکلات ما باشد، از مشکلات حافظه و افت تحصیلی گرفته تا چاقی و ضعیف بودن سیستم ایمنی و مزمن شدن سردردها. در بچه ها مشکلات خواب می تواند باعث تاخیر در رشدشان شود. 

 

شما در این ویدئو با خواب فعال(REM) و خواب غیر فعال(Non REM) و نیز با واقعیتهای جالبی در باره خواب آشنا می شوید.

 

 

 

نظراتــــــ