مراقبتهای پس از بوتاکس

بطور کلی مرقبتهای بعد از تزریق بوتاکس به دو منظور توصیه می شود:

  1. مراقبتهای لازم جهت جلوگیری از انتشار بوتاکس به مناطق مجاور محل تزریق، شامل پرهیز از خاراندن و مالش محل تزریق در چند ساعت اولیه بعد از تزریق بوتاکس(ترجیحا 24 ساعت) و جلوگیری از خم شدن سر به مدت 4 ساعت. من به مراجعین توصیه میکنم که تا چند ساعت به خواب نروند(دراز کشیدن منعی ندارد اما درصورتیکه به شخص به خواب برود ممکن است در اثر غلط خوردن باعث انتشار بوتاکس به نواحی مجاور بشود.)
  2. مراقبتهای لازم به لحاظ گرما ندیدن در ساعات اولیه پس از تزریق. همانطور که در قسمت آشنایی با بوتاکس توضیح داده ام، مولکول بوتاکس به گرما حساس است. پس بهتر است تا چند ساعت اول پس از تزریق بوتاکس، فرد در معرض گرما قرار نگیرد(بطور مثال تا 24 ساعت پس از بوتاکس، فرد استحمام نکند). همجنین در 2 تا 3 روز اول بعد از تزریق بوتاکس بهتر است ورزش سنگین انجام نشود. مصرف دخانیات هم می تواند از تاثیر بوتاکس بکاهد.

مطالب مرتبط:

 

آشنایی با بوتاکس 

 

بوتاکس میگرن 

 

بوتاکس زیبایی  

 

بوتاکسهای تخصصی

 

دکتر فرهاد عمادی 

 

نظراتــــــ