نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله چیست؟

نوار عصب و عضله یک وسیله تشخیصی در زمینه بیماریهای  عصبهای محیطی و عضلات می باشد.

کارکرد سیستم عصبی ما الکتریکی است و عصبها مانند سیم برق جریانهای الکتریکی(سیگنالهای عصبی یا برق ناشی از دستگاه نوار عصب) را منتقل میکنند و پزشک با توجه به امواج بدست آمده حاصل از تحریک برقی عصبها میتواند به بیماریهای آنها پی ببرد. همچنین سیگنالهای الکتریکی درون ماهیچه ها توسط دستگاه نوار عصب و عضله ثبت میشود و به ما در تشخیص بهتر بیماری کمک می کند

نوار عصب و عضله دردناک است؟

تحریک الکتریکی عمدتا درد چندانی ایجاد نمیکند

در تست ماهیجه ها از یک نیدل ظریف استفاده می شود که گاهی درد مختصری ایجاد می کند.

نوار عصب و عضله هیج عارضه ای ندارد و توسط متخصص مغز و اعصاب و در مطب انجام می شود.

نظراتــــــ