بوتاکس میگرن

تعداد بازدیده : 282
نویسنده خبر :
منبع :
17 1398 آذر

به دنبال حذف ارز دولتی بوتاکس که منجر به افزایش قیمت ناگهانی این دارو شد، ناگزیر به استفاده از دوز پایینتر بوتاکس(300 واحد دیسپورت بجای 500 واحد) شدیم. البته نتیجه تا الان رضایتبخش بوده و تنها شاهد حول و حوش 10 درصد کاهش اثر در درمان میگرن بوده ایم. بنابراین توصیه می کنم در موارد نه چندان شدید میگرن از دیسپورت سیصد واحدی استفاده شود.

مقالات مرتبط

نظراتــــــgoogle90243c6cbe7c521b.html