نوار مغز

نوار مغز یک ابزار تشخیصی خوب در زمینه اختلالات تشنجی می باشد

امواج سطحی مغز بیمار توسط الکترودهای خاصی که به سر بیمار وصل میشود به دستگاه نوار مغز منتقل می شود و پزشک با آنالیز این امواج به نوع تشنج بیمار پی میبرد.

 

eeg cap

 

اما نوار مغز ابزار تشخیصی مناسبی در سایر بیماریهای مغز و اعصاب نمی باشد. درواقع هر زمان که متخصص مغز و اعصاب شک داشته باشد که علائم بیمار ناشی از یک اختلال تشنجی در مغز می باشد استفاده از نوارمغز بسیار سودمند خواهد بود.

 

 

نظراتــــــgoogle90243c6cbe7c521b.html