doctor emadi-Dr emadi-Dr.emadi-Instagram-آدرس اینستاگرام دکتر عمادی
  Loading the player...
  فشار مغز

  فضای داخلی(بطنها) و خارجی مغزو نخاع توسط مایع خاصی پر شده است که مایع مغزی نخاعی نام دارد. این بالشتک مایع نقش ضربه گیر را در سیتم عصبی مرکزی ایفا میکند. گاه در اثر بیماریهای خاصی ترشح این مایع افزایش می یابد و یا بازجذب آن دچار مشکل می شود. نتیجه چنین حالتی بالارفتن فشار مغز می باشد که اگر بصورت حاد رخ داده باشد می تواند بسیار خطرناک باشد، اما خیلی وقتها این بیماری سیر مزمنی دارد که در این موارد عصب بینایی(بدلیل انتقال فشار مغز به این عصب) تحت تاثیر قرار گرفته و از محدوده دید فرد کاسته می شود.

  جمعه 28 دی 1397
      
  متفرقه
           

  نظراتــــــ