تنظیمات اولیه مغز

  دلیل اصلی پایین بودن انرژی، خستگی و افسردگی، تنظیم نبودن مغز با محیط اطراف است، در این ویدئو تنظیمات نوری لازم را توضیح میدهم که نقش بسیار اساسی در تواناییها و خلق و خوی شما دارد. بسیاری از این مطالب اولین بار است که منتشر می شوند و بخاطر اهمیت فراوان آن توصیه می کنم این ویدئو را در گروهها و صفحات مجازی خود به اشتراک بگذارید

  چهار شنبه 11 فروردین 1400
      
  خواب
           

  نظراتــــــ