زمان خواب

  واب و اختلالات آن قسمت دوم کمیت خواب یکی از دلایل مهم بی خوابی تنظیم نبودن ساعت مغز می باشد. در این ویدئو با ساعت مغز و انواع بی خوابیهای ناشی از تنظیم نبودن این ساعت آشنا می شوید

  چهار شنبه 11 فروردین 1400
      
  خواب
           

  نظراتــــــ