doctor emadi-Dr emadi-Dr.emadi-Instagram-آدرس اینستاگرام دکتر عمادی

نمایش تمام ویدیوهاپیشگیری از آلزایمر
دوشنبه 4 مرداد 1400

اگر شما نشانه هایی هر چند اندک از اختلال در حافظه کوتاه مدت خود دارید ممکن است این شروع آلزایمر باشد. فقط در اوایل بیماری است که می توان با حفظ ذخایر مغزی از ابتلای نهایی به آ ...

...ادامـــه
حافظه قسمت اول: آشنایی با انواع حافظه
حافظه قسمت دوم: آشنایی با هوش
حافظه قسمت سوم: آیا هوش و حافظه را می توان افزایش داد؟
حافظه قسمت چهارم: تقویت حافظه
حافظه قسمت پنجم: آیا داروهاموثرند؟
حافظه قسمت ششم: ورزشهای مغز