نمایش تمام ویدیوها پیشگیری از مرگ نخبگی درون
دوشنبه 6 اردیبهشت 1400

اگر کودکی دارید یا در آموزش کودکان نقش دارید حتما ببینید.

...ادامـــه
درمان ذهن ناتوان
دوشنبه 6 اردیبهشت 1400

هر آنچه که باید برای درمان درمان ذهن ناتوان انجام دهیم

...ادامـــه
درماندگی آموخته شده
دوشنبه 6 اردیبهشت 1400

توانایی تغییر دادن این آموخته های غلط، مثل درماندگی آموخته شده با شناختنشان آغاز می شود. در واقع در قدم اول قشر مغز ما باید این ایرادات را ببیند. بعد که مغز متوجه باگ خود شد، ...

...ادامـــه
غذای مغز
جمعه 28 تیر 1398

...ادامـــه