doctor emadi-Dr emadi-Dr.emadi-Instagram-آدرس اینستاگرام دکتر عمادی

پادکست ها

نور سبز در درمان میگرن

جدیدترین درمان میگرن استفاده از نور سبز می باشد.

بیماریهای همراه میگرن

میگرن احتمال ابتلا به یک سری بیماریهای دیگر را بیشتر می کند

دلیل اضطراب

اگر ترس و اضطراب وجود نداشت، نسل بشر تا کنون منقرض شده بود