داروی جدید تشنج

تعداد بازدیده : 351
نویسنده خبر :
منبع :
21 1398 آذر

سنوبامات

سنوبامات نام جدیدترین داروی ضد تشنج می باشد که به تازگی برای درمان صرع مورد تایید قرار گرفته است.

مورد استفاده این دارو، درمان صرع فوکال می باشد. توضیح اینکه صرع فوکال ناشی از تخلیه الکتریکی نابجای یک قسمت از مغز می باشد و بسته به اینکه کدام قسمت مغز منشا تشنج باشد فرد ممکن است علایم متفاوتی را تجربه کند. بطور مثال ممکن است یک سمت بدن فرد شروع به گز گز کند یا لب فرد پرش پیدا کند یا فرد بدون دلیل شروع به خندیدن یا گریستن کند یا اینکه حس کند افراد یا محیطی را که برای اولین بار می بیند، قبلا دیده است که به این حالت اخیر deja vu گفته می شود. متخصص مغز و اعصاب اولا باید ثابت کند که حملات فوق تشنج فوکال هستند که استفاده از نوار مغز در این حالتها کمک کننده می باشد، معمولا متخصص مغز و اعصاب قبل از شروع درمان تشنج، ام ار ای مغز و یک سری آزمایش هم در خواست می کند. درمان صرع فوکال معمولا مادام العمر می باشد.

دکتر فرهاد عمادی، متخصص مغز و اعصاب

مقالات مرتبط

نظراتــــــgoogle90243c6cbe7c521b.html