doctor emadi-Dr emadi-Dr.emadi-Instagram-آدرس اینستاگرام دکتر عمادی

فایلهای آموزشی برای پزشکان

نوروپاتی دیابتی

نوروپاتی دیابتی.بررسی نکات مهم. اسلایدهای دکتر فرهاد عماد

سردردهای اتونوم تریجمینال

دکتر فرهاد عماد معتقد است که همه پزشکان باید با سردردهای TAC آشنا باشند.

مقالات مفید در باره سردرد

گلچینی از بهترین مقالات به روز پزشکی درباره سردرد

نکات ضروری که برای تجویز داروه ...

وقتی که بعد از تجویز دارو بیمار با مطب شما تماس می گیرد