doctor emadi-Dr emadi-Dr.emadi-Instagram-آدرس اینستاگرام دکتر عمادی

حافظه

ویدئوهای آموزشی مقدماتی
ویدئوهای آموزشی مقدماتی
مطالب آموزشی پیشرفته
مطالب آموزشی پیشرفته

حافظه و ارتقای آن همواره جزء دغدغه های بشر بوده است.

بشر همواره با این پرسشها روبرو بوده: مغز چگونه مطالب و اطلاعات را در خود ذخیره می کند؟

چگونه می توان حافظه را تقویت کرد؟

هوش چیست؟

آیا هوش قابل تقویت می باشد؟

دکتر عمادی متخصص مغز و اعصاب در این شش ویدئو به این پرسشها پاسخ می دهد.

شما بعد از مشاهده این ویدئوها قادر خواهید بود مطالب تخصصی تر و فوق العاده کاربردی را که بزودی در قسمت حافظه تخصصی همین وبسایت بارگزاری خواهد شد را بهتر متوجه شوید.

 

نظراتــــــ