doctor emadi-Dr emadi-Dr.emadi-Instagram-آدرس اینستاگرام دکتر عمادی

میوپاتی ها

طیف گسترده ای از بیماریهای ماهیچه وجود دارد که می تواند از بدو تولد و با نارسایی تنفسی ناشی از ضعف عضلات تنفسی خود را نشان دهد یا در سنین کودکی یا نوجوانی و با ضعف در فعالیتهای ورزشی و یا در موارد شدیدتر با ناتوانی در فعالیتهای روزمره  تظاهر پیدا کند. گروهی از این بیماریها جنبه ارثی دارند مانند دیستروفی دوشن و بعضی علل اکتسابی دارند مانند میوپاتی ناشی کم کاری تیروئید.

                                 بررسی های تشخیصی

بررسی های تشخیصی کاملا بستگی به شرح حال و معاینات بیمار دارد و ممکن است شامل آزمایش خون و آزمایشهای ژنتیک، نوار عصب وعضله، نمونه برداری ماهیچه و سایر بررسیهای تکمیلی دیگر شود.

 

این مطلب به زودی توسط دکتر فرهاد عمادی کامل خواهد شد.

 

نظراتــــــ