اصلاح نور کلید حل مشکلات اعصاب است

  گونه مغزی قویتر داشته باشیم اخیرا مقایسه ای بین میانگین ضریب هوشی جوامع بشری منتشر شده که در آن میانگین هوش ایرانیها با عدد ۸۴ در ردیفهای پایین جدول قرار گرفته است. این عدد را با میانگین هوش مردم سنگاپور یعنی ضریب هوش ۱۰۸ مقایسه کنید. با انتشار این خبر انگشت اتهام به سمت مهاجرت نخبگان رفت، اما بنظر من کوچ مغزها با توجه به مقیاس اندک نسبت به جمعیت کشور، اثر چندانی در این اختلاف بارز ضریب هوشی ندارد. مسلما چاره کار تحول در آموزش عمومی است. اما انجام این تحول از عهده ما خارج است! ولی من نا امید نیستم. شبکه های اجتماعی، می توانند خلاء آموزش عمومی کارامد را پر کنند. من می خواهم سهم کوچکی در ارتقای تواناییهای مغزی انسانهای دور و برم داشته باشم. به عنوان یک متخصص مغز و اعصاب که سالها در جهت ارتقای تواناییهای مغز تلاش کرده، حاصل این تلاش را در یک مجموعه ویدئو در اختیار شما قرار می دهم و به شما توضیح خواهم داد که چگونه با اصلاح نور، خواب، تغذیه و ورزش ضریب هوش خود و

  چهار شنبه 11 فروردین 1400
      
  خواب
           

  نظراتــــــ