doctor emadi-Dr emadi-Dr.emadi-Instagram-آدرس اینستاگرام دکتر عمادی

دانش مغز

دانستنیهای جالب

دانستنیهای جالب

درک مفاهیم پیچیده تر کلامی

درک مفاهیم پیچیده تر کلامی به عهده نیمکره راست مغز است.

تفاوت هوش زن و مرد

تفاوت مغز زن و مردکدامیک برای مدیریت جوامع بشری بهترند؟در این ویدئو به تفاوتهای مغز زن و م ...

رئیس کل مغز کجاست؟

با کارکرد مغز به زبان ساده آشنا شوید

انسانی ترین قسمت مغز

عقل در کجای مغز قرار دارد؟

آموزش پزشکان

فایلهای آموزشی برای پزشکان