چگونه به خواب می رویم

  یک سوم از عمر خود را در خواب به سر می بریم! اما این یک سوم، تاثیر عمیقی روی آن دو سوم بیداری دارد. شما در این ویدئو با واقعیتهای جالبی در باره خواب آشنا می شوید.

  چهار شنبه 11 فروردین 1400
      
  خواب
           

  نظراتــــــ