نمایش تمام ویدیوهانشانه های سکته مغزی
پنج شنبه 23 آبان 1398

هر روز انسانهای زیادی در اثر ابتلا به سکته مغزی برای همیشه ناتوان می شوند. در حالیکه می توان با دانستن علائم اولیه سکته مغزی و انجام اقدامات صحیح، از این عاقبت بد پیشگیری کرد

...ادامـــه