doctor emadi-Dr emadi-Dr.emadi-Instagram-آدرس اینستاگرام دکتر عمادی
  Loading the player...
  سکته مغزی

  بسیار ضروری است که همه ما با نشانه های سکته مغزی آشنا باشیم. بسیاری از موارد اقدام پزشکی سریع می تواند جلو پیشرفت سکته را بگیرد یا حتی آن را کامل درمان کند، حال انکه گاه تاخیر فقط در حد یک ساعت میتواند منجر به وقوع نواقص عصبی پایدار در اثر سکته مغزی شود مانند فلج شدن و از دست دادن قدرت تکلم. در ویدئو زیر با نشانه های سکته مغزی آشنا می شوید:

  جمعه 28 دی 1397
      
  متفرقه
           

  نظراتــــــ